20. mrt, 2014

Van negatieve spiraal naar gevarieerd en vitaal

Onlangs kreeg ik (enigszins na dato) de laatste nieuwsbrief Chassébuurt, van juni 2013, onder ogen. In gedachten ging ik terug naar de eerste keer, het moet begin 1995 geweest zijn, dat ik door deze buurt liep. Dat was geen vrolijk stemmende wandeling. Winkels stonden leeg, veel panden waren slecht onderhouden en de renovaties uit de jaren ’70 en ’80 hadden het er niet vrolijker op gemaakt. Het ging niet goed met de Amsterdamse Chassébuurt, dat was wel duidelijk.

Een paar jaar later werd ik betrokken bij de aanpak van de buurt. De corporatie, waar ik werkte, had daar veel bezit en had met het stadsdeel (toen nog De Baarsjes) de handen ineengeslagen. De negatieve spiraal, waarin de Chassébuurt zich bevond, moest gekeerd worden.

Gesteund door een bestuurlijk goedgekeurde buurtvisie, die ook gedragen werd door het stadsdeel, werden de lopende projecten voortgezet en nieuwe acties ontwikkeld. Naast de inmiddels opgeleverde woningen aan het Kortenaerplein werden nog twee sloop-/nieuwbouwprojecten ontwikkeld. Een aantal complexen werd aangewezen voor verkoop, om een meer gedifferentieerde bevolkingssamenstelling te krijgen.  In een complex aan de Witte de Withstraat werd de oorspronkelijke architectuur hersteld en zo de uitstraling verbeterd. Buurtsteunpunten werden opgezet. Bedrijven werden gestimuleerd om zich in de buurt te vestigen. Een speerpunt was kunst: zichtbaar gemaakt in voorheen lege etalages en vervolgens in werkruimte voor kunstenaars. Een ander speerpunt was de metamorfose van de voormalige Edelsmedenschool in het Sieraad.

Begin 2009 vertrok ik naar een andere werkplek en na die tijd ben ik er nauwelijks meer geweest. De laatste keer, dat ik de buurt bezocht, was in 2010. Na een bezoek aan een nieuwbouwproject elders mocht ik een aantal collega’s door de Chassébuurt leiden. Er was toen al veel veranderd! De buurt zag er mooier uit. Het Facet was klaar, de Wending bijna en lege etalages heb ik niet gezien. Het ateliercomplex Meneer de Wit concurreert met het Sieraad aan de overkant van de Postjesweg.

In de nieuwsbrief lees ik onder meer dat de buurt nu 230 creatieve ondernemingen heeft, waaronder 56 beeldend kunstenaars en schrijvers. In 55 van de 60 bedrijfspanden die in 2009 nog leegstonden zit nu een creatief of ambachtelijk bedrijf. De nieuwbouw van De Wending en op het Piri Reisplein omvat 20 bedrijfsruimten, waarvan er 5 een creatief of ambachtelijk bedrijf huisvesten. Het appartementencomplex Piri Reis is in 2012 opgeleverd.  In de oude school aan het einde van de Jacob van Wassenaar Obdamstraat zijn woonappartementen gemaakt. En dat zijn dan nog maar een paar puntjes uit dit enthousiaste overzicht.

Ik vind het geweldig inspirerend om te zien dat zo’n omvangrijk en langjarig project, waarvoor zoveel mensen zich hebben ingezet en waar zoveel mensen in geloofden, geslaagd is. De inspanningen van collega’s, ambtenaren en vele anderen, gedurende zo’n lange tijd, waren niet voor niets! Een buurt, waarover iedereen zich 15 jaar geleden grote zorgen maakte, is een levendige, gevarieerde en vitale buurt geworden.
Zoiets helpt om het toch te blijven proberen.